Hexion Specialty Chemicals, a.s., Sokolov - Zvlhčování fluidního popílku

Hexion Specialty Chemicals, a.s., Sokolov - Zvlhčování fluidního popílku

 V rámci projektu byla v objektu stávajícího expedičního sila fluidního popílku realizována vestavba výrobní linky pro přípravu optimálně vlhčeného fluidního popílku, která začíná na nově vybudovaném bočním výpadu ze sila. Část strojní sestavy určená pro dávkování suchého popílku sestává z deskového uzávěru (nožové šoupátko), rotačního podavače (turniket) a přechodových kusů. Na tato zařízení navazuje dopravní a současně vážící šnek, kterým je recepturou zadané množství suchého popílku vedeno do vstupu mixeru FP40-H.

 Výroba certifikovaného optimálně vlhčeného fluidního popílku se provádí v horizontálním rychloběžném mixeru FP40-H, ve kterém je suchý popílek přesně vlhčen na zadanou hodnotu a konečná směs popílku se záměsovou vodou  je dokonale homogenizována. Expedice optimálně zvlhčeného popílku probíhá tak, že z mixeru zvlhčený stabilizát vypadává přes násypku umístěnou na přesuvně opatřenou usměrňovacím pryžovým vedením na dopravní prostředek. 

 Z hlediska provozních podmínek při expedici zvlhčeného fluidního popílku je strojně technologické zařízení navrženo tak, aby umožňilo přetržitou výrobu s ohledem na kapacitu přistavovaných přepravních prostředků. Každý výrobní cyklus začíná tak, že řidič po přistavení vozidla uvede zmáčknutím tlačítka „start“ na mobilním ovládači zařízení do provozu. Výroba optimálně vlhčeného popílku se současnou nakládkou na nákladní sklápěcí vozidla probíhá podle nastavení zvolené receptury (poměr popílku a vody), nastavení poměru je provedeno pracovníkem velínu kotelny. Nakládka probíhá do okamžiku, kdy při naplnění korby vozidla zmáčkne řidič příslušné tlačítko na ovládacím panelu. V průběhu nakládky řidič popojíždí s dopravím prostředkem, při tom sleduje stav zaplnění korby v zrcadle. Dávkování vody je automatické podle zvolené vlhkosti a probíhá bez zásahu obsluhy-řidiče.

Prováděcí projekt  - 01-03/2010         Termín realizace stavby - 03-07/2010                 Cena: 4,81 mil. Kč

Objekt expedičního sila popílku s výrobní linkou stabilizátu
Objekt expedičního sila popílku s výrobní linkou stabilizátu
Mixér FP40-H
Mixér FP40-H
Kontrola pracovní komory mixéru
Kontrola pracovní komory mixéru
Vážící šnekový dopravník a sestava dávkování popílku
Vážící šnekový dopravník a sestava dávkování popílku
Průtokoměr OPTIFLUX C 2100 s bypassem a skříň místního ovládání
Průtokoměr OPTIFLUX C 2100 s bypassem a skříň místního ovládání