Míchací centrum stabilizátu

Energetika Třinec, a.s. - Míchací centrum stabilizátu

Technologický soubor dávkování, mísení a expedice upravených směsí fluidních popelů

Rok uvedení do provozu: 1995
Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek a ložový popel
Použité míchací zařízení: kontinuální mixér FP 30

Výkon: 4 linky á 20 t/hod suché popílkové směsi

Výsledný produkt: a) optimálně vlhčený stabilizát
                           b) popílková suspenze