Teplárna České Budějovice

 Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice

 Vápencové hospodářství a Úprava produktu odsíření

Společnost ECO-BUILDING BRNO s.r.o. v rámci realizace projektu stavby „Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice“ pro generálního dodavatele TENZA, a.s. formou subdodávky úspěšně zrealizovala v průběhu let 2014-2015 dodávku technologie  PS03 Vápencové hospodářství a PS04 Úprava produktu odsíření . Dodané technologie slouží jednak pro přípravu mletého vápence, jako reagentu- vápencové suspenze pro metodu mokré vápencové vypírky kouřových plynů, resp. míchacího centra pro výrobu certifikovaného materiálu-granulátu pro technickou rekultivaci z popílku, zahuštěné sádrovcové suspenze, přídavku vápenného hydrátu a záměsové vody.
 
V rámci udělené zakázky byly provedeny projektové, inženýrské, dodavatelské, koordinační a montážní práce na strojních zařízení a potrubních systémech technologie přípravy reagentu vápencové suspenze pro odsíření a technologie míchacího centra na zpracování popílku, zahuštěné sádrovcové suspenze, aditiva a záměsové vody do formy certifikovaného optimálně vlhčeného granulátu. Do zkušebního provozu byla zařízení uvedena 15.11.2015. Realizované technologie zaručují Teplárně ČB dodržení evropských legislativních podmínek z oblasti ekologie, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2010.
 
Termín realizace: 2015
Mixéry
Mixéry
Dávkování mletého vápence
Dávkování mletého vápence
Příprava vápencové suspenze
Příprava vápencové suspenze
Systém dávkování složek pro výrobu granulátu
Systém dávkování složek pro výrobu granulátu
Systém výroby granulátu
Systém výroby granulátu