2005

Optimalizace odsíření ELE 2 - ČEZ, a.s. Elektrárna Ledvice

  Hlavním záměrem stavby prováděné formou dodávky ,, na klíč " je snížení emisí oxidu siřičitého SO2 < 700 mg/Nm3 dalším cílem je snížení provozních nákladů technologie polosuché metody odsíření nižší spotřebou vápna při provozu odsíření bloku B2 a B3.

  Projektem je realizována rekonstrukce vápenného hospodářství spolu se suspenzí recyklátu tak, aby byla zajištěna stabilní hustota namíchané suspenze včetně močnosti zvýšení obsahu nerozpustných látek podle požadovaných provozních stavů s cílem dosažení spolehlivého provozu atomizérů minimalizací možného ucpávání rozstřikovacích trysek.

 Stavba byla rozčleněna do následujících provozních a stavebních souborů:

  • PS 01 - Vápenné hospodářství
  • PS 02 - Hospodářství recyklátu
  • PS 03 - Hospodářství namíchané suspenze
  • PS 04 - Clazení atomizéru vzducham, úprava dávkování suspenze do atomizéru
  • PS 05 - Nosná ocelová konstrukce třídičů
  • PS 06 - Elektročást
  • PS 07 - Měření, regulace a ASŘP
  • SO 01 - Základy a stavební úprava

 

termín realizace: 07/2004 - 07/2005                                cena dodávky: cca 10,0 mil. Kč

Potrubí a armatury namíchané suspenze
Potrubí a armatury namíchané suspenze
Vyrovnávací nádrže
Vyrovnávací nádrže
Čerpadla namíchané suspenze
Čerpadla namíchané suspenze
Vážící šnekový dopravník recyklátu
Vážící šnekový dopravník recyklátu