2004

Elektrárna Starobešovo - Míchací centrum na výrobu čerpatelného stabilizátu - HYDROSYSTEM project / SES a. Tlmače

  Míchací centrum slouží k výrobě čerpatelné suspenze připravené ze směsi filtrového a ložového popela z fluidního kotle a záměsové vody. V MC jsou instalovány dvě shodné výrobní linky, které jsou umístěny na technologických podlažích + 9,600 m a +6,400 m. Jedna výrobní linka je dimenzována na zpracování projektované produkce fluidních popelů, druhá tvoří 100% výkonovou rezervu pro případ poruchy či údržby zařízení. Při normálním provozu zpracuje linka 95,7 tun suché směsi za hodinu, při maximálním výkonu 105,7 t/h. Výstupy z ocelového válcového kombinovaného sila do každé linky jsou osazeny ručním a pneumaticky ovládaným nožovým šoupátkem, rotačním komorovým podavačem elektronickou skluzovou váhou se zpětnou váhou, z níž padá daný druh popílku do sběrného šnekového dopravníku, který dopravuje v suchém stavu předmíchanou popelovou směs do rychloběžného mixeru FP 145. V mixeru je suchá popelová směs smíchávána za dokonalé homogenizace se záměsovou vodou do formy čerpatelné suspenze, která je následně předávána do vysokotlakého čerpacího systému a potrubím dopravována na složiště elektrárny.

Rok uvedení do provozu: 2004

Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek
                                  fluidní ložový popel

 Použité míchací zařízení: kontinuální mixér FP 145

Výkon: 2 linky á 145 tun suchého popela za hodinu

Výsledný produkt: čerpatelná popílková suspenze

 

Sestava dávkování popílku
Sestava dávkování popílku

 

Elektrárna Starobešovo - Expedice suchého popela - HYDROSYSTEM project / SES a. Tlmače

  Pro zajištění náhradního odpopílkování v případě nefunkčnosti míchacího centra je instalován systém suché expedice, při kterém je suchý popel vynášen šnekovým dopravníkem vně míchacího centra. Následně je pomocí kombinované plnící hubice nakládán buď na ložnou plochu korb nákladních aut, nebo jsou jím plněny autocisterny VLH. Touto cestou může být expedován pouze jeden zvolený druh fluidních popelů (filtrový či úletový).

Uvedeno do provozu: 2004

Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek
                                  fluidní ložový popel

 Výkon: 1 linka á 80 tun suchého popela za hodinu

 

 

 

Plnící hubice
Plnící hubice
Plnící hubice
Plnící hubice
šnekový dopravník
šnekový dopravník

 

Teplárna Otrokovice a.s. - Opravy dávkování reproduktu

Dávkovaný materiál: produkt odsíření

Použité dávkovací zařízení: rotační podavač ERP 20 S

Výkon: 6-36 m3/hod reproduktu

Zařízení zabezpečuje řízené objemové dávkování produktu odsíření do navazující technologie

 

ERP 20
ERP 20
ERP 20 - pohled do komory rotačního podavače
ERP 20 - pohled do komory rotačního podavače