Příprava vápencové suspenze a míchací centrum

Odsíření v Plzeňské energetice a.s. - Příprava vápencové suspenze pro odsíření, dodávka „na klíč“ pro Tenzu a.s. Brno

V rámci projektu byla v objektu stávajícího sila vápence provedena instalace zařízení pro přípravu vápencové suspenze pro odsíření. Technologie byla dodána na „klíč" pro Tenzu a.s. Brno.

Mletý vápenec pro přípravu suspenze je přesně dávkován sestavou rotačního podavače s frekvenčním měničem, vážícího šneku a směšovacího zařízení, mixéru EHM 30. V mixéru se vápenec mísí se záměsovou vodou v přesně daném poměru. Systém dávkování záměsové vody se sestává z potrubí, armatur a indukčních průtokoměrů. Celá sestava přípravy vápencové suspenze je instalována ve dvou identických kopiích (jedna linka je provozní, druhá záložní)

Z míchacího zařízení vytéká vápencová suspenze do nádrže. V této nádrži o objemu 45 m3 je vápencová suspenze udržována v homogenním stavu pomocí míchadla, které zabraňuje sedimentaci tuhých částic. Suspenze je dále čerpadlem (jedno provozní a druhé záložní) dopravována do absorbéru.

Zpracovávaný materiál: jemně mletý vápenec, záměsová voda

Použité míchací zařízení: horizontální mixér EHM 30

Výkon: max. 32 t/hod suspenze

Výsledný produkt: vápencová suspenze

Prováděcí projekt: 05/2008 - 11/2008

Termín realizace stavby: 05/2008 - 10/2009

 

 

 

 

 

Sestava dávkování mletého vápence
Sestava dávkování mletého vápence
Míchací centrum
Míchací centrum
Mixér EHM 30
Mixér EHM 30

 

Odsíření v Plzeňské energetice a.s. - Míchací centrum na výrobu optimálně vlhčeného stabilizátu, dodávka „na klíč“ pro Tenzu a.s. Brno

   V rámci projektu byla v objektu stávajících sil popílku instalována technologie zpracování produktu odsíření (zahuštěného sádrovcového kalu) a popílku zachyceného v elektroodlučovačích za kotli na výsledný produkt - tzv. stabilizát. Dle potřeby je dodávána záměsová voda a vápno. Míchací centrum se skládá ze dvou linek.

  Popílek je dávkován pomocí armatur do vážených nádob buď přímým výpadem ze sila popílku, nebo je dopravován do vážené nádoby šnekovým dopravníkem. Sádrovcový kal je dávkován pomocí armatur přímo z cirkulační smyčky do míchacího zařízení. Vápno je dopravováno do vážené nádoby soustavou šnekových dopravníků ze sila vápna.

Jako míchací zařízení jsou použity dvouhřídelové cyklické míchačky. Dávkování suchých komponent do vážených nádob probíhá během míchání předchozí dávky a vyprazdňování míchačky na přistavený nákladní sklápěcí automobil.

Zpracovávaný materiál:    zahuštěný sádrovcový kal

Použité míchací zařízení:  dvouhřídelová cyklická míchačka

Použité míchací zařízení:  dvouhřídelová cyklická míchačka

Výkon:  max. 45 t/hod. stabilizátu o vlhkosti 15% z jedné linky

Výsledný produkt:  vlhčený stabilizát

Prováděcí projekt:               05/2008 - 11/2008

Termín realizace stavby:     05/2008 - 10/2009

  

Celkový pohled na šnekový dopravník, váženou nádobu a míchačku
Celkový pohled na šnekový dopravník, váženou nádobu a míchačku
Víko vážené nádoby
Víko vážené nádoby
Sestava dávkování vápna
Sestava dávkování vápna
Čerpadla sádrovcového kalu
Čerpadla sádrovcového kalu