2018

 Míchací centrum - Elektrárna Kostolac B3

Projektové práce na návrhu strojní technologie míchacího centra zpracovávajícího úletový popílek z nového bloku B3. Mezi další zpracovávané materály patří nehašené práškové vápno. Do mixéru EHM 145 dále vstupují dvě tekuté složky - sádrovcový kal a záměsová voda. Výstupní zvlhčený materiál o vlhkosti 15 – 25 %  bude expedován pásovým dopravníkem mimo sila popílku na další dopravníky, kde se smísí se struskou, výsledný materiál je nazýván stabilizát. Stabilizát lze řízeně a ekologicky nezávadně ukládat do zemní konstrukce úložiště „Drmno“.

Pro návrh mísícího centra byl zpracován úplný 3D model.

Model technologie
Model technologie
Model technologie
Model technologie
Model technologie
Model technologie

 

 ,, VÝMĚNA MÍCHAČKY STABILIZÁTU SKAKO 2" - ELEKTRÁRNA POŘÍČÍ

Po vyzkoušení technologie instalované v rámci akce výměna míchačky stabilizátu SKAKO 1 ,realizované naší firmou v roce 2017, se ELEKTRÁRNA POŘÍČÍ rozhodla nahradit i linku SKAKO 2 novou kontinuální technologií s využitím mixéru EHM40. Byly provedeny konstrukčně-projektové, koordinační, demontážní a montážní práce. Současně byly dodány nové systémy dopravy a dávkování suchého ložového a úletového popílku a záměsové vody.
Kompletní dodávka byla zrealizována formou "na klíč" a to i včetně úpravy části elektro, MaR a ASŘTP.

Termín realizace: 2018

Mixér EHM 40
Mixér EHM 40
Doprava úletového popílku
Doprava úletového popílku
Systém dávkování ložového popela
Systém dávkování ložového popela