Míchací centra

ČEZ, a.s. - Elektrárny Poříčí - Úpravy zařízení míchacího centra

Rok uvedení do provozu: 1999

Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek a ložový popel

Použité míchací zařízení: cyklická míchačka SKAKO 4 m3

Výkon: 2 linky á 40 t/hod popílkové suspenze

Výsledný produkt: čerpatelná popílková suspenze

 

Moravskoslezské teplárny, a.s. Ostrava - Míchací centrum stabilizátu Teplárna Olomouc

 Univerzální míchací centrum stabilizátu umožňuje jak výrobu optimálně vlhčeného stabilizátu, tak i čerpatelné koncentrované suspenze.

 Příprava stabilizátu je prováděna v kontinuálním výrobním procesu s možností nastavení výkonu zařízení. Dodržení nastavených parametrů celého zařízení, které s vysokou přesností sleduje a reguluje dávkování suchách popelů, popřípadě přídavku cementu.
 Vyrobenýoptimálně vlhčený stabilizát je kontinuálně expedován pásovým dopravníkem na sklápěcí auta.
 Koncentrovaná suspenze je čerpána čerpadlem a expedičním potrubím z míchací nádoby do uzavřených autocisteren CAS 11, nebo do automíchačů.

Rok uvedení do provozu: 1999

Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek

Použité míchací zařízení: kontinuální mixér FP 30

Výkon: 20 t/hod suchého popílku

Výsledný produkt: a) optimálně vlhčený stabilizát
                           b) popílková suspenze

Cena:  cca 16,0 mil. Kč

 

Mixér FP 30
Mixér FP 30
Objekt sil
Objekt sil