2007

ENERGY Ústí nad Labem, a.s. - Oprava rychloběžného mixéru FP 40

  V rámci akce byla ve stávajícím míchacím centru optimálně vlhčeného stabilizátu provedena demontáž starého fyzicky opotřebovaného rychloběžného mixéru, dodávka a montáž nového inovovaného horizontálního mixéru FP 40 třetí generace.

Práce zhotovitele:

  • věcná dodávka nového zařízení, jeho doprava od výrobce na stavbu, demontáž starého stroje, montáž nového stroje
  • odpojení stávajících přívodů el. energie, vody a tlakového vzduchu k mixéru
  • zpětné napojení přívodu vody , el. energie a tlakového vzduchu k mixéru
  • provozní odzkoušení technologie míchání optimálně zvlhčeného stabilizátu


  Původní typ mixéru měl plášť pracovní komory z nerezového plechu, výztuhy pak z běžných typů ocelí. Inovovaný typ FP 40 třetí generace (pohon a základový rám původní) je svařen z běžných typů oceli 11 375, pracovní komora je vyložena výstelkou z nerezového plechu 17 240.

  Jednotlivé díly výstelky jsou vyměnitelné. Včasná výměna představuje prakticky nekonečnou využitelnost pracovní komory. Inovovaná konstrukce uložení duté hřídele a nové provedení ucpávek rovněž prodlužuje životnost stroje.

Technické parametry mixéru FP 40

Komora: Průměr - 390 mm, délka - 3200 mm, kryta 2 odnímatelnými víky s rychloupínacími silentbloky, 2 ks dělených šnekových listů na vstupu

 Celková hmotnost zařízení vč. pohonu: cca 1800 kg

Rozteč vsyp - výsyp: 2400 mm

Nerezové vložky - celková hmotnost: 226 kg

Přívod vody do komory: rotační hlava Bibus

Lopatky: svařenec - galvanické zinkování - návar tvrdokovu Castolin

Počet lopatek: 3 x 15 = 15 ks míchacích, 1 ks vyhazovací a 1 ks stírací

Trysky: VeeJet HB1/4U-9530, FloodJetB1/4K-12

Termín realizace:  05 - 07/2008

Cena:  1,55 mil. Kč

Míchací centrum stabilizátu
Míchací centrum stabilizátu
Jeřábování mixéru FP 40 do objektu MC
Jeřábování mixéru FP 40 do objektu MC
Boční pohled na mixér FP 40
Boční pohled na mixér FP 40
Rotační přívod záměsové vody
Rotační přívod záměsové vody


ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice - Rekonstrukce mixérů FP65C

  Koncepce optimalizace zpracování VEP v ČEZ, a.s. Elektrárna Ledvice předpokládá zpracování popelů produkovaných kotlem FK4 výhradně formou výroby čerpatelného stabilizátu G 2 a jeho následného čerpání potrubním systémem GEHO k řízenému ukládání do prostor budovaných koridorů na odkališti Fučík.

 

  Vzhledem k mechanicko-fyzikálním vlastnostem dopravovaných a míchaných fluidních popelovin dochází trvale ke zvýšenému abrazivnímu opotřebení výrobních zařízení, k úbytku kontaktních materiálů pracovních ploch instalovaných šnekových dopravníků i horizontálních rychloběžných mixérů FP 65.

  Cílem stavby formou dodávky „na klíč“ byla výměna značně opotřebovaných stávajících strojních částí a konstrukční úpravy systému uložení ložiskových domků na straně výpadu suspenze z mixérů, umístění ucpávek vně komory mixérů, optimalizace délky hřídele a komory mixérů včetně úpravy přívodu záměsové vody a povrchové úpravy vnitřního povrchu pracovní komory s tím, aby zařízení MC II bylo uvedeno do vyhovujícího technického stavu se zajištěním dalšího spolehlivého provozu vnějšího blokového odpopelňování fluidního kotle FK 4.

  Realizačním projektem byla vyřešena rekonstrukce části MC II - míchacího centra fluidních popelů umístěného v sile č.2, tak aby byla do budoucna trvale zajištěna výhradní výroba koncentrované čerpatelné popílkové suspenze vyráběné v optimálním směsném složení z fluidních popelů ( filtrový, ložový) a záměsové vody a předávaná ve vyhovující kvalitě do vysokotlakého čerpacího systému GEHO, který zabezpečuje její následnou dopravu potrubním systémem na složiště.

  Mixér FP65C sestává z rámu, komory, hřídele, spojky a elektromotoru s patkovou převodovkou s čelními koly. Rám je svařen z vhodných profilů z konstrukční oceli, je na něm uložena komora mixéru. Rám mixeru je opatřen silentbloky, které omezují přenos otřesů a vibrací vznikajících během míchání na okolní konstrukce. Mixér má vodorovnou komoru válcového tvaru, do které jsou vsypem přiváděny suché složky. Komora je opatřena dvěma odklopnými víky. Hřídel je uložena ve valivých ložiskách. V místě vsypu suchých složek do mixéru je na hřídeli připevněna dvouchodá dělená šnekovnice, která zrovnoměrňuje posun suchých složek dále do komory mixéru. V další části je na hřídeli připevněno celkem 16 míchacích lopatek osazených tryskami. Záměsová voda vstupuje do hřídele mixéru přes rotační přívod a dále postupuje přes duté držáky lopatek k výměnným tryskám.

  Mixér FP65C slouží ke kontinuální homogenizaci suchých sypkých materiálů do maximální velikosti zrna 4 mm se záměsovou vodou (CZ patent č. 293 848:  Způsob kontinuálního směšování a smáčení tuhých práškových až zrnitých materiálů s kapalinami a zařízení na provádění tohoto způsobu).

  V závislosti na vzájemném poměru dávkovaných suchých složek a vody je výstupním produktem koncentrovaná popílková suspenze, která je čerpatelná, dopravitelná na požadované místo potrubním systémem a samonivelizovatelná a samozhutnitelná.

Termín realizace 04/2007 - 02/2008
cena: 6,50 mil. Kč

Celkový pohled na MC II
Celkový pohled na MC II
Zaústění směšovacích šnekových dopravníků do mixérů FP65C
Zaústění směšovacích šnekových dopravníků do mixérů FP65C
Míchací lopatky s návarem z tvrdokovu
Míchací lopatky s návarem z tvrdokovu
Rotační přívod záměsové vody do duté hřídele mixéru
Rotační přívod záměsové vody do duté hřídele mixéru