Míchací centrum a náhradní doprava stabilizátu - Elektrárna Ledvice

ČEZ. a.s. - Elektrárna Ledvice - Náhradní doprava stabilizátu z MC II na nakládací centrum na vlečce

  Systémem náhradní dopravy stabilizátu z MC II je zajišťována doprava směsi fluidních popelů (poměr ložový : úletový = 40 : 60) ,smíchané za sucha v horizontálních rychloběžných mixérech FP 65 výrobních linek L1 a L2, pomocí řetězového dopravníku PAN 350 do sila č. 1., kde je tato směs kontinuálně zvlhčována v mixéru FP 70. Optimálně zvlhčený stabilizát je následně přesypáván na vynášecí dopravní pás stávajícího systému nakládky ze sila č. 1. (NCS).

Rok uvedení do provozu: 1998

Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek a ložový popel

Použité míchací zařízení: kontinuální mixér FP 70

Výkon: 70 t/hod suché popílkové směsy

Výsledný produkt: optimálně vlhčený stabilizát

Cena dodávky: cca 16 mil. Kč

 

Trubkový řetězový dopravník
Trubkový řetězový dopravník
Trubkový řetězový dopravník
Trubkový řetězový dopravník

 

ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice - Míchací centrum - II. etapa

  Míchací centrum stabilizátu II je umístěno pod dnem akumulačního prostoru děleného popílkového sila č. 2. Prostor pro rozmístění mixérů a doplňujících zařízení je dán půdorysnou plochou válcového tvaru zásobního sila č. 2. o vnitřním průměru 16 m.
  Technologie MC II. je členěna na:

  • DPS Vyprazdňování sila č. 2.
  • DPS Drcení, míchání a doprava směsi do domíchávače GEHO
  • DPS Likvidace mycí a oplachové vody

 

Rok uvedení do provozu: 1998

Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek a ložový popel

Použité míchací zařízení: kontinuální mixér FP 65

Výkon: 2 linky á 65 t/hod suché popílkové směsy

Výsledný produkt: čerpatelná popílková suspenze

Cena dodávky: cca 65 mil. Kč

 

 

 

Sila popílku
Sila popílku
Dávkování úletového popílku
Dávkování úletového popílku
Dávkování ložového popela
Dávkování ložového popela
Drtiče
Drtiče
Podlaží mixérů
Podlaží mixérů
Míchací nádoby
Míchací nádoby
Velín
Velín
složiště Fučík ELE
složiště Fučík ELE