ČSN EN ISO 9001:2009

 

ČSN EN ISO 9001:2009

  Firma je držitelem certifikátu systému managementu kvality organizace od roku 2004. Certifikát se vztahuje na oblasti vývoje, konstrukčních a koncepčních návrhů, projektové, inženýrské a dodavatelské práce zaměřené na komplexní dodávky technologických zařízení systémů skladování, mechanické dopravy, dávkování a míchání zejména sypkých až zrnitých energetických odpadů a druhotných surovin. Stanovení technologické vhodnosti užití odpadů a druhotných surovin. Zpracování dokumentace a posudků o hodnocení vlivu staveb, činností a technologií na životní prostředí. Obchodní a poradenská činnost v oblastech stavebních hmot, průmyslové výstavby a nakládání s odpady.