Ekologie

Ekologie

Zpracování dokumentace a posudků o hodnocení vlivu staveb, činností a technologií na životní prostředí (Environmental Impact Assesment). Ekologické audity, posudky pro SFŽP.