Konstrukce, projekce a realizace | Eco-Building, projektování míchacích zařízení, realizace míchacích zařízení

Konstrukce, projekce a realizace

Pro průmyslové stavby a technologická zařízení staveb v oblasti ekologicky nezávadného zpracování energetických odpadů a druhotných surovin.

Zejména:

  • Míchací centra na výrobu zavlhlých směsí, granulátů i tekutých směsí - suspenzí.
  • Zařízení na dopravu, vážení a dávkování suchých i vlhkých sypkých materiálů.
  • Zařízení na dopravu, vážení a dávkování tekutých směsí - suspenzí.

 

Vývoj a konstrukční návrhy technických prostředků pro oblast zpracování pevných průmyslových odpadů s následným využitím formou know-how.

Komplexní inženýrské služby související s výstavbou a vlastní realizací staveb.

Technologická řešení konkrétních způsobů likvidace a využití odpadů, zpracování technicko-ekonomických studií.