Pneumatické dopravní systémy suchých práškových hmot

Pneumatické dopravní systémy suchých práškových hmot

Příklady použití:

  • doprava klasického i ložového popílku
  • doprava fluidního ložového popela
  • doprava mletého vápence
  • doprava cementu, práškového vápna apod.

 

  

          

           Provedení:

  • princip - v tlakové nádobě je dopravovaný materiál načeřen tlakovým vzduchem a současně vytlačován do dopravního potrubí
  • ve vhodných místech jsou na dopravním potrubí rozmístěny přífuky
  • přívod tlakového vzduchu do tlakové nádoby i do potrubí je řešen speciálními tryskami, jejichž konstrukce je chráněna užitným vzorem
  • vysoký dopravní výkon při nízké spotřebě tlakového vzduchu