Míchací centra

ČEZ, a.s. - Elektrárny Poříčí - Zařízení na výrobu vlhčeného stabilizátu

  Míchací centrum v Elektrárnách Poříčí slouží jako hlavní zařízení pro likvidaci popelů z fluidních kotlů K7 a K8.
Provozovány jsou zde dvě technologické linky, první se dvěma míchači SKAKO a dvěma homogenizačně - expedičními nádobami s vertikálními míchadly na výrobu čerpatelného stabilizátu, druhá s rychloběžným horizontálním mixérem FP 30 pro výrobu optimálně vlhčeného stabilizátu.

Rok uvedení do provozu: 2000

Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek

Použité míchací zařízení: kontinuální mixér FP 30

Výkon: 20 t/hod suchého popílku

Výsledný produkt: optimálně vlhčený stabilizát

 Cena dodávky: SKAKO - úprava: cca 12,5 mil. Kč
                       FP 30:                cca 3,0  mil. Kč


 

mixér FP30
mixér FP30
Míchací centrum
Míchací centrum
Expediční mezizásobník popílkového stabilizátu a přesuvna oplachové vody
Expediční mezizásobník popílkového stabilizátu a přesuvna oplachové vody
Výsledný produkt
Výsledný produkt

Plzeňská teplárenská, a.s. - Míchací centrum stabilizátu II.

 Míchací centrum č.2 pro fluidní popele doplňuje III.etapu výstavby centrální teplárny Plzeňské teplárenské a.s. o technologický soubor na výrobu stabilizátu z fluidních popelů z nového teplárenského bloku o parním výkonu kotle 180 t/h.
  Stavba obsahuje dopravu úletového popílku od akumulačního sila 1500 m3, potrubí od rozboček na stávajícím potrubí od elektroodlučovače FK 6 do akumulačního sila, technologické vybavení míchacího centra, ocelová konstrukce pod silem úletového popílku, schodišťová věž, přívod záměsové vody, připojení na systém stlačeného vzduchu, napájení el.energií a systém řízení technologického procesu s vazbou na nadřazený SKŘ.

Rok uvedení do provozu: 2000

Zpracovávaný materiál: fluidní úletový popílek a ložový popel

Použité míchací zařízení: kontinuální mixér FP 70

Výkon: 55 t/hod suché popílkové směsi

Výsledný produkt: optimálně vlhčený stabilizát

 Cena: cca 13 mil Kč

 

Mixér FP 70
Mixér FP 70
Pneudoprava
Pneudoprava
Pneudoprava
Pneudoprava
Rotační podavač AKP120
Rotační podavač AKP120
Silo popílku - 40m3
Silo popílku - 40m3