Reference

Podkategorie:

Přehled našich referencí od roku 1992 - 2017

 • Výměna míchačky stabilizátu SKAKO 1 v EPO, ČEZ, a.s., Elektrárna Poříčí, 2017
 • Odborná technická podpora při uvádění do provozu OB10 Propojení VEP a OB10.02 Vnější VEP v rámci realizace stavby NZ ELE, ČEZ, a.s., 2017
 • Zásobní nádrž sádrovcové suspenze (ZNSS), NZ 660 MWe ČEZ, a.s., ELE, dodávka technologie ,,na klíč"  pro vyššího dodavatele KLEMENT, a.s. Řehlovice, 2017
 • NZ 660 MWe ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice – Míchací centrum na výrobu koncentrované suspenze, ve stádiu zpracování realizačního projektu s následnou dodávkou formou „na klíč“ pro vyššího dodavatele KLEMENT, a.s. Řehlovice, 2017
 • Odprášeni a odsírenie spalin kotla K7, príprava stabilizátu v U.S. Steel Košice, výroba a dodávka mixéru FP40-USS pro společnost ENERGYCO s.r.o., Rožnava, SR, 2016
 • Odsíření teplárny v Českých Budějovicích, Příprava vápencové suspenze a Míchací centrum granulátu, dodávka technologie ,, na klíč" pro vyššího dodavatele TENZA, a.s., ve zkušebním provozu od roku 2015
 • Propojení stávající technologie VEP s technologií VEP NZ ELE , ČEZ, a.s., ELE, zpracování projektové dokumentace Detail Design, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., 2014, revize1, 2015
 • Vlhčení fluidního popílku-vestavba výrobní linky do objektu expedičního sila popílku, Hexion Specialty Chemicals, a.s., Sokolov, 2010
 • Odsíření v Plzeňské energetice a.s. - Příprava vápencové suspenze pro odsíření, dodávka „na klíč“ pro Tenzu a.s. Brno, 2009
 • Odsíření v Plzeňské energetice a.s. - Míchací centrum na výrobu optimálně vlhčeného stabilizátu, dodávka „na klíč“ pro Tenzu a.s. Brno, 2009.
 • Rekonstrukce mixérů FP65, ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, 2007
 • Oprava horizontálního mixéru FP40, ENERGY Ústí nad Labem, a.s., 2007.
 • PS 1040 Dávkování biopaliva do kotle K18, Chemopetrol Litvínov, projektová dokumentace pro CHETENG Brno, 2006.
 • Optimalizace odsíření ELE 2, ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, 2005.
 • Míchací centrum na výrobu čerpatelného stabilizátu TE Starobeševo, Ukrajina, HYDROSYSTEM project / SES a. Tlmače, 2004.
 • Opravy dávkování reproduktu, Teplárna Otrokovice a.s., 2004.
 • Doprava mletého vápence do provozního sila FK 5, Dalkia Morava a.s. – Teplárna Olomouc, 2003.
 • Rekonstrukce dopravy vápence FK 8 v EPO 2, ČEZ, a.s. – Elektrárny Poříčí, 2002.
 • Rozšíření míchacího terminálu TM 1 o zařízení pro dávkování energosádrovce Sokolov-Svatava, SU a.s., 2001.
 • Míchací centrum popelové malty OTOSAN v Teplárně Otrokovice, STAPO MORAVA a.s., 2001.
 • Míchací centrum č.2 pro fluidní popely, Plzeňská teplárenská, a.s., 2000.
 • Zařízení na výrobu vlhčeného stabilizátu, ČEZ,a.s.-Elektrárny Poříčí, 2000.
 • Úpravy míchacího centra stabilizátu, ČEZ,a.s.-Elektrárny Poříčí, 1999.
 • TOL-Složiště Nemilany, Míchací centrum stabilizátu, MST a.s.-Teplárna Olomouc, 1999.
 • Dodávka sytému řízení dávkování záměsové vody MC, Energetika Třinec a.s., 1998.
 • Náhradní doprava stabilizátu ze sila č.2 na NCS, ČEZ, a.s.-Elektrárna Ledvice, 1998.
 • Míchací centrum stabilizátu II, ČEZ, a.s.Praha - Elektrárna Ledvice, 1998.
 • Míchací centrum stabilizátu EHO, ČEZ, a.s.Praha - Elektrárna Hodonín, 1996.
 • Technologický soubor dávkování, mísení a expedice upravených směsí fluidních  popelů, Energetika, a.s. Třinec, 1995
 • Homogenizačně expediční mísidlo solidifikátu, SAKO Brno, 1994
 • Výrobna koncentrovaných popílkových suspenzí, Intergeo, a.s.Praha, záv. Kladno,1994
 • Poloprovozní linka na výrobu Cinisporu, Brno, 1992