2017

,, VÝMĚNA MÍCHAČKY STABILIZÁTU SKAKO 1" - ELEKTRÁRNA POŘÍČÍ

V rámci zakázky provedení výměny dožívající cyklické míchačky SKAKO 1 a její náhrady kontinuální technologií s využitím mixéru EHM40 byly provedeny konstrukčně-projektové, koordinační, demontážní a montážní práce. Současně byly dodány nové systémy dopravy a dávkování suchého ložového a úletového popílku a záměsové vody.
Kompletní dodávka byla zrealizována formou "na klíč" a to i včetně úpravy části elektro, MaR a ASŘTP.

Termín realizace: 2017

Model technologie
Model technologie
Mixér EHM 40
Mixér EHM 40
Montáž technologie
Montáž technologie

 

Propojení stávající technologie VEP s technologií VEP NZ ELE
 

  Systém technologií propojení společné likvidace VEP byl zrealizován v průběhu let 2015-16 společností HERKUL a.s. (stavba,technologie) a SPEL, a.s. (elektro, MaR a ASŘTP). V průběhu 1.pololetí 2017 byla tato nová technologie ECO-BUILDING BRNO s.r.o. ve spolupráci s SPEL, a.s. a KLEMENT a.s. implementována do technologie čerpacího systému OB10.2 GEHO NZELE a v červnu 2017 jako kompletní systém technologií (výroba a doprava stabilizátu G2 z MCII a dopravy směsi litého granulátu z NZELE a stabilizátu G2 do Vnitřní výsypky SD-DB)  uveden do provozu.

Formou technické podpory provedla společnost ECO-BUILDING BRNO s.r.o. pro Elektrárnu Ledvice zejména tyto činnosti:

 • vypracování programu PKV a KZ
 • vypracování revize algoritmů řízení
 • provedení kontroly věcného souladu realizované stavby s realizační projektovou dokumentací
 • uvedení systému do provozu
 • účast při uvádění čerpacího systému OB10.2 GEHO NZ ELE do provozu s čerpatelným stabilizátem G2
 • zaškolení provozního personálu 
 • poskytnutí činnosti koordinátora najíždění

 

Termín realizace: 2017

Míchací centrum na výrobu koncentrované čerpatelné suspenze NZ ELE 660 MWe

Společnost ECO-BUILDING BRNO s.r.o. je v rámci realizace projektu stavby NZELE 660 MWe, ČEZ, A.s. v Elektrárně Ledvice subdodavatelem vyššího dodavatele OB10.1 Vnitřní hospodářství VEP a OB10.2 Vnější hospodářství VEP firmy KLEMENT a.s. Předmětem zakázky jsou projektové, inženýrské a dodavatelské práce na technologická zařízení míchacího centra na zpracování popílku (MC), energosádrovce, vápna a záměsové vody do formy čerpatelné koncentrované popílkové suspenze jako polotovaru pro výrobu litého aditivovaného granulátu (LG).

Součástí dodávky je komplexní inženýring zahrnující zajištění výroby, dodávky, montáže a uvedení do provozu následujících technologických strojů a zařízení míchacího centra:

Celky dodávané firmou ECO-BUILDING BRNO s.r.o.:

 • fluidizace akumulačních sil popílku 1 a 2
 • suchá expedice popílku
 • dávkování popílku
 • dávkování práškového vápna
 • dávkování energosádrovce ve formě sádrovcové suspenze i odvodněného energosádrovce
 • dávkování záměsové vody
 • míchání a dopravy čerpatelné koncentrované popílkové suspenze do domýchávače litého granulátu

 

Termín realizace  2009-2017

Fluidizace popílkových sil a expedice suchého popílku
Fluidizace popílkových sil a expedice suchého popílku
Sestava dávkování popílku
Sestava dávkování popílku
Sestava dávkování vápna
Sestava dávkování vápna
Sestava dávkování záměsové vody
Sestava dávkování záměsové vody
Pásové dopravníky odvodněného EGS
Pásové dopravníky odvodněného EGS
Čerpání rozplavené suspenze
Čerpání rozplavené suspenze
Míchací šnekové dopravníky a mixery EHM 145
Míchací šnekové dopravníky a mixery EHM 145
Čerpání koncentrované suspenze
Čerpání koncentrované suspenze

 

 

Technologie  zásobní nádrže sádrovcové suspenze v NZELE 660 MWe, ČEZ, a.s.

Společnost ECO-BUILDING BRNO s.r.o. je v rámci realizace projektu stavby NZELE 660 MWe, ČEZ, a.s. v Elektrárně Ledvice subdodavatelem vyššího dodavatele OB10.1 Vnitřní hospodářství VEP. Předmětem zakázky jsou projektové, inženýrské a dodavatelské práce na technologická zařízení zásobní nádrže sádrovcové suspenze (ZNSS).

Technologická zařízení kolem zásobní nádrže sádrovcové suspenze lze rozdělit do následujích systémů:

 • přečerpávání zahuštěné sádrovcové suspenze do ZNSS
 • míchací ústrojí ZNSS
 • doprava suspenze ze ZNSS do míchacího centra.

 

Termín realizace: 2012 - 2017

 

 

Čerpadla pro čerpání suspenze do ZNSS
Čerpadla pro čerpání suspenze do ZNSS
Pohled na spodní část míchadla v ZNSS
Pohled na spodní část míchadla v ZNSS
Čerpadla cirkulační smyčky ze ZNSS do míchacího centra
Čerpadla cirkulační smyčky ze ZNSS do míchacího centra
Míchadlo a čerpadlo ve vypouštěcí jímce
Míchadlo a čerpadlo ve vypouštěcí jímce