Míchací centra

Sokolovská uhelná a.s. - Rozšíření míchacího terminálu o zařízení pro dávkování energosádrovce

  Dokompletace míchacího terminálu TM1 REO SUAS o zařízení pro dávkování energosádrovce z mokré vápencové vypírky Elektrárny Vřesová s možností výroby optimálně vlhčených stabilizovaných směsí pro rekultivaci vyuhlených povrchových dolů.

Rok uvedení do provozu: 2001

Zpracovávaný materiál: energosádrovec o vlhkosti cca 12%

Použité míchací zařízení: míchací nádoba 4 m3 s míchadlem

Výkon: 30 t/hod zpracovaného vlhkého energosádrovce

Výsledný produkt: optimálně vlhčený stabilizát

Cena: cca 8,0 mil. Kč

celkový pohled
celkový pohled
přejímací zásobník
přejímací zásobník
pásový dopravník
pásový dopravník
míchací nádoba
míchací nádoba
dávkovací čerpadlo
dávkovací čerpadlo

STAPO MORAVA a.s. - Míchací centrum popelové malty OTOSAN, areál Teplárny Otrokovice

  Realizace stavby ,, Míchací centrum popelové malty OTOSAN" v teplárně Otrokovice umožňuje ekologicky nezávadnou řízenou výrobu popelové malty ve formě optimálně vlhčené směsi za současného praktického odpadních produktů teplárny (popílek, struska, REA produkt).

  Popelová malta je nakládána do nákladních aut a odvážena k uložení do zemních konstrukví pří průběžném tvarování a uzavírání odkaliště Bělov, případně k využití ve formě stavebních polotovarů při budování vybraných stavebních konstrukcí.

Rok uvedení do provozu: 2001

Zpracovávaný materiál: popílek, produkt odsíření a vlhká struska

Použité míchací zařízení: cyklická míchačka DCM 1500

Výkon: 25 - 35 t/hod popelové malty

Výsledný produkt: popelová malta OTOSAN

Cena dodávky:  cca 7,5 mil. Kč

celkový pohled
celkový pohled
celkový pohled
celkový pohled
vážení strusky
vážení strusky
pohled
pohled
stasis
stasis